شيمی وهويت ملی!

سلام!

هرسال وقتي به بحث تفسيرثابت تعادل درفصل 2 كتاب شيمي پيش دانشگاهي مي رسيم وصفحه ي36كتاب تصويرمجسمه ي مرمرين حضرت داوود دلم مي گيره..كتاب براي بيان سرعت ناچيز تجزيه ي كربنات كلسيم در دماي معمولي مجسمه حضرت داوود را كه در سال 1504 ميلادي به دست ميكلانژ ساخته شده آورده.ما با داشتن اين همه مثال هاي بومي با قدمت هاي چند هزار ساله در شوش،هگمتانه، تخت جمشيدو..  چرا بايد فرصت اين لذت وافتخار را از خودمان دريغ كنيم.البته بدون شك اين مجسمه بسيار زيباست ولي به عقيده ي من بايد از اين فرصت ها استفاده كرد براي معرفي پيشينه وهويت اين ملت به خودشان براي اينكه اين بچه ها احساس غرور وافتخار كنند به خاطر ايراني بودنشان  واحساس مسئوليت در قبال حفظ وحراست از آن.شايد تاثير يك مثال تاريخي،-اجتماعي يا حتي مذهبي در دروس علوم پايه كه ظاهرا بي ارتباط با علوم انساني هستند صد ها برابربيان آن در خودآن كتاب هاباشد.من هميشه پس از خواندن زير نويس مجسمه به بچه ها مي گويم تعجب مي كنم از اينكه با داشتن مجسمه هايي با قدمت 5000 سال در ايران خودمان كتاب شما به سراغ مجسمه اي رفته است كه فقط 500 سال عمر دارد كه درتاريخ كشورما عمر زيادي براي يك شيئ تاريخي محسوب نمي شود.معمولابچه ها هم در اينجا همكاري مي كنند وكلي اطلاعات مي دهند ديروز در يكي از كلاس هابحث شير سنگي  وريشه كلمه ي شيراز بود. به عقيده من يكي ازبزرگترين وظا يف مابه عنوان پدر ومادر يا معلم ايجاد حس وطن دوستي وافتخار ملي واز همه مهمترايجاد حس مسئوليت در فرزندانمان نسبت به كشور عزيزمان است.من كه هر وقت به تخت جمشيد مي روم دچار ملغمه اي از غرور افتخار خشم وتكليف مي شوم.وچقدر تجديد اين ديدار راالزامي مي دانم.به شما هم همين توصيه را مي كنم.

soldier0.gif

/ 2 نظر / 14 بازدید
امين

سلام می بينم که زدی تو کار فرهنگ شناسی خيلی وقت بود به وبلاگت سر نزده بودم وقت نداشتم الان هم سرم شلوغه اما دنبال کارهای سايت بودم گفتم بدونی فکر نکنی يادم رفته و بی خيالم . همين هويت ملی و دامين ir هست که ما را به دردسر انداخته دیگه اگه com بود که یک ماه پیش درست شده بود اما امان از ir که هم اعصاب من را خرد کرده هم سایت شما را down حالا هی بگو هویت ملی