سینوحه

وقتی برای اولین بار سینوحه را خواندم حال شهریار(شازده کوچولو) را داشتم وقتی برای اولین بار دشت پر از گل سرخ را دید.درست مثل او زار زدم به خاطر اینکه فهمیدم زندگی در قرن ٢١ خیلی هم تفاوتی با ۴٠٠٠ سال پیش نداره وجایی برای غرور وفیس وافاده نیست. 

/ 0 نظر / 26 بازدید