آزمایشگاه های کوچک جامعه شناسی!

فرهنگ معاشرت درگروه های موبایلی هم با گذر زمان کم کم سازمان یافته خواهد شد و شاید آن زمان بتوان امیدوار شد که آدمهایی که در این آزمایشگاه های کوچک جامعه شناسی تجربیاتی را کسب کرده اند، دید عمیق تر و اگاهانه تری نسبت به شایعه پراکنی ,دروغ, خرافه و نقل مطالب بدون مرجع پیدا کنند.شاید آن روز آدم ها با تجربه ای که در این شبکه ها پیدا کرده اند کمی به خودشان زحمت تفکر بدهند....
شاید هم من خیلی خوش بینم و همه این ها توهمی بیش نیست.

/ 1 نظر / 77 بازدید
نسرین

سلام جالب هست که در این گروه ها می توان از نحوه رفتار و سلایق افراد حتی به شخصیت افراد هم پی برد وخوشبختانه خیلی از دوستان چهره دو ست داشنی و بسیارخوبی را در این گروهها از خود نشان دادند چهره ای که در محیط های اجتماعی بیرون تا حدی در نقاب تردید ها و ملاحظه کاری ها بود