فناوری اطلاعات-بیلان کار-تشویقی!!!!!!!

سلام،پس از مدت ها تصمیم دارم دوباره بنویسم.

اوضاع خیلی عوض شده دیگر دلم نمی خواهد از خودم بگویم ،نه که نخواهم ؛می دانید یک زمانی فکر می کردم راههای جدیدی یافته ام که باید به دیگران نشانشانشان دهم.اصلا تکلیف دارم که بقیه را تشویق کنم که از این راه دیدن کنند.برایم مهم نبود که که چگونه نگاهم کنند!ابلهم بدانند یا محتاج توجه ویا حتی مدعی!اما امروز اوضاع عوض شده همانهایی که یک روز التماسشان می کردم که لطفا کمی توجه کنید!بیایید وبفهمیدکه با این ابزار جدید چها که می شود کرد! وآن ها یا پوز خند می زدند و نگاهی عاقل اندر سفیه به من می کردند ویا هاج وواج مرا می نگرستیند ونمی فهمیدند چه می گویم،تند تند بخشنامه می دهند که بنویسید ،طرح درس بدهید فلش بسازید کلیپ بسازید اصلا بتکانید خودتان را وبریزید بر دایره  هر آنچه راکه می دانید.اما دیگر هیچ حسی ندارم.هیچ انگیزه ای برای توضیح آن چه می کنم وآنچه می توان کرد ندارم.چون می دانم فایده ای ندارد.موضوع لوث شده است.قصه ی افراط وتفریط است.انگار خودشان هم نمی دانند چه می خواهند!اصلا نمی دانند چه می خواهند فقط می دانند که اینها چیزهای خیلی مفیدی است.

بگدارید رک وراست بگویم اصل ماجرا "بیلان کار" است.وقتی ازمن می خواهند جایی در مورد استفاده از فناوریهای ارتباطی در آموزش سخن بگویم احساس می کنم به جرگه ی شعاریون پیوسته ام اصلا دلم نمی خواهد حرف بزنم.

استفاده نادرست از فناوری در آموزش خیلی بدتر از استفاده نکردن آن است.

 

/ 2 نظر / 16 بازدید
ناهید

ای ول......

نسرین

سلا م شکوفه عزیز احساس من هم مانند تو است سالها است که از نرم افزار و اینترنت در آموزش استفاده می کنم و اگرچه بازده بسیار خوبی داشت ولی بجز از طرف دانش آموزان هیچ گاه از طرف کسی تشویقی نمی شدم اما روی حرفمان هم حرف نمیزدند اما امسال می بینم که تاکید بر این فناوریها فقط جنبه خودنمایی و تبلیغ یافته وبعضی از همکاران هم برای غقب نماندن از این موج تبلیغات فعالیتهایی را می کنند که نتیجه ان اشغال سایت - خراب شدن ویدئو پروْزکتور و.....است و کسی هم به بهره وری فکر نمی کند - شکوفه عزیز من هم مدتها است نمینو سم برام حسی نمانده خوشحالم امدی