آیا می توان به موبایل به عنوان یک ابزار آموزشی نگاه کرد؟(2)

 

در حال خواندن کتاب انسان در حصار باورها(سندرم کمپارتمان) هستم.خواندن این کتاب من را متوجه این مساله کرد...که من هرچه مطلب و مقاله و اظهار نظر در مورد استفاده از موبایل می خوانم و می شنوم در فضایی است که افراد از موبایل به عنوان یک ابزار سرگرمی و تفننی استفاده میکنند من فقط دو مورد به افرادی برخورد کرده ام که تصمیم گرفته اند به موبایل به عنوان یک ابزار اموزشی نگاه کنند .که البته هر دو مورد هم نسبتا راضی بوده اند.چه خوب است کلاسی مبتنی بر استفاده از موبایل در جهت یادگیری بیشتر طراحی شود.و باکلاسی که در ان موبایل ممنوع است مقایسه شود و یا حتی کلاسی که موبایل ازاد باشد اما حضورش نادیده گرفته می شود.ان گاه شاید نتیجه قابل استناد تر شود.تجربه خود من در استفاده از شبکه های اجتماعی برای تکمیل تعامل درسی با دانش اموزان تجربه خوبی بود.من از ابتدای سال واهمه این را داشتم که اگر گروهی تشکیل شود نتوانم بچه ها را کنترل کنم و مدام شاهد رد وبدل شدن متن هایی که مرسوم است و در گروههای معمولی ردوبدل می شود باشم.اما بعد که گروه راه افتاد اصلا این طور نبود وخیلی هم مفید و کاربردی بود.

/ 0 نظر / 15 بازدید