قاعده ی معلمی

مصاحبه پرویز پور حسینی هنرمند سینما وتلویزیون را می دیدم درمورد کیفیت بازی میگفت- به اندازه ،کارکردن -یعنی اینکه احساساتی بازی نکنی مثلا لازم است 30 درصد متاسف باشی 20درصد نگران 5درصد غمگین  و...

باید این ها را طوری به اندازه مخلوط کنی تادقیقا آن چیزی بشود که باید باشد

این درست مثل محلول سازی در شیمی است.

دیدم معلمی هم همینطور است؛ تو اگر هرآنچه در چنته داری روی دوری بریزی ،دانش آموزت را گیج وسر درگم می کنی.

اصلا هر کلاسی قاعده ی خودش رادارد .ممکن است در همه ی کلاس ها یک پایه ویک کتاب را تدریس کنی، اما یک جا باید بیشتر مثال بزنی ،یک جا بیشتر مسئله حل کنی یک جا گسترده تر یک جا خلاصه تر،  یک جاعطوفت بیشتر وجای دیگر اقتدار بیشتر   یکجا شوخی کردن ومزه پرانی جواب می دهد ،اماهمین درکلاسی دیگر رشته مدیریت را از دستت خارج می کند.

در هر حال که باید معجونی بسازی از عشق ،مهر،طنز ، لبخند ،اخم ، دلجویی ،محبت ،تشر ،سختگیری و...

اینها نشانه آمدن شهریور است ودل من که مثل همیشه تنگ وبی قرار شروع مهر.

شاید خنده دار باشد اما شبهای شهریور من پراست از خواب های رنگین مدرسه!

انگار هرسال کلاس اولی تر می شوم وبی تاب تر............

/ 0 نظر / 26 بازدید