آموزش به روش تزریقی!

 

مادری زنگ زده است میگوید: دختر من، چون  شیمی سوم را تا دی ماه قبول نشده بوده؛ امسال سر کلاس شیمی چهارم نرفته است. میخواهم با او شیمی چهارم کار کنید. می گویم: یعنی هیچ از این کتاب نخوانده؟

پاسخ منفیست.

می پرسم :کی امتحان دارد؟می گوید20 اردیبهشت

حالا امروز چندمه؟اول اردیبهشت

حالا جالب اینجاست که اصرار دارد خانم میخواهم با او پایه ای کار کنیدها!

دوست دارم بگویم هنوز آمپولی برای تزریق شیمی چهارم اختراع نشده.....

شاید هم شده و من خبر ندارم...

بله بله هست .اما من این کاره نیستم.

 

 

می گویم متاسفانه در این بازه زمانی برای این کار فرصت ندارم.

 

 

/ 0 نظر / 11 بازدید